Sự kiện game chiến thần online

CHIẾN THẦN ONLINE - Giảm giá 50% Chúc Phúc Thạch, Vật phẩm Trung Thu


Giảm giá Chúc Phúc Thạch, Trung thu

[Thời gian] 09h00 ngày 03/10 đến 09h00 ngày 09/10

[Phạm vi] Toàn bộ các máy chủ

[Nội dung] Giảm giá 3 vật phẩm Chúc phúc thạch 50%, Nến còn 7 xu, Hộp quà trung thu còn 3 xu.


Trang bị chúc phúc

[Thời gian] 09h00 ngày 03/10 đến 09h00 ngày 09/10

[Phạm vi] Toàn bộ các máy chủ

[Nội dung] Tăng 5% tỉ lệ thành công khi tham gia các hoạt động Hợp thành, Phụ ma, Cường hóa, … trang bị.


Sự kiện trung thu

[Thời gian] 00h00 ngày 03/10 đến 23h59 ngày 09/10

[Phạm vi] Toàn bộ các máy chủ

[Nội dung] Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể để gặp NPC Hoạt động để nhận các nhiệm vụ thu thập bánh Trung thu, đèn ông sao, đèn cù,… để đổi lấy các phần thưởng giá trị.

[Phần thưởng]

- Mở Đèn Lồng (đã thắp) sẽ nhận được 1 trong các phần thưởng: Huy Chương Công Hội Trung Cấp, Huy Chương anh hùng *1, Sách Triệu Hồi * 20, Bình Tím Bự *10, Chúc Phúc Thạch Thứ Cấp *2, Kinh nghiệm thạch cường hiệu *1, Linh Hồn Thạch *20, Sách Hồi Sinh Vệ Sĩ *20, Đèn Lồng(Chưa Thắp) *3, Đèn Ông Sao (Chưa Thắp) *1, Đèn Cù (Chưa Thắp) *1.

- Mở Đèn Ông Sao(đã thắp) sẽ nhận được 1 trong các phần thưởng: Sách Lãng Quên *4, Chúc Phúc Thạch Thứ Cấp *5, Chúc Phúc Thạch Cường Hiệu *5, Tuần Bảo Thạch Cường Hiệu *5, Phù Văn 24*1, Thủ Hộ Thạch *2, Huy Chương Công Hội Cao Cấp *30, Cường Hóa Thạch *5, Đèn Lồng (Chưa Thắp) *10, Đèn Ông Sao (Chưa Thắp) *2, Đèn Cù (Chưa Thắp) *1.

- Mở Đèn ÔnCù(đã thắp) sẽ nhận được 1 trong các phần thưởng: Phù Văn 24*5, Vết Tích Ốc Đảo *1, Mảnh Ghép Thánh Vật *5, Thánh Vật Thất Lạc*1, Cát Thời Gian*2, Huy Chương Anh Hùng *20, Phù Văn 33*1, Chúc Phúc Thạch Cường Hiệu *30, Kinh nghiệm thạch thứ cấp *60, Huy Chương Công Hội Cao Cấp *90, Đèn Lồng (Chưa Thắp) *20, Đèn Ông Sao (Chưa Thắp) *10, Đèn Cù (Chưa Thắp) *2.


Online nhận thưởng

[Thời gian] 09h00 ngày 03/10 đến 23h59 ngày 09/10

[Phạm vi] Toàn bộ các máy chủ

[Nội dung] Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày game thủ cần duy trì online theo các mốc thời gian 30ph, 60ph, 90ph, 150ph là có thể gặp NPC “Sứ giả lễ vật” và nhận lễ bao phần thưởng.

[Phần thưởng]

Khi Online đủ 30ph: Nhận được “Tiểu lễ bao” gồm: Thẻ treo máy cao cấp *1; Kinh nghiệm lính đánh thuê *1.

Khi Online đủ 60ph: Nhận được “Trung lễ bao” gồm: Tuần bảo thạch hiệu quả cao *1; Thuốc khôi phục *3; Linh hồn thạch*3.

Khi Online đủ 90ph: Nhận được “Đại lễ bao”: Huân chương danh dự *1, Huân chương cạnh tranh *1; Thuốc khôi phục toàn diện *5.

Khi Online đủ 150ph: Nhận được “Chung cực lễ bao 2”: Mảnh huy chương chiến thắng *1, Huy chương anh hùng *2.


Trưởng thành

[Thời gian] 09h00 ngày 03/10 đến 23h59 ngày 09/10

[Phạm vi] Toàn bộ các máy chủ

[Nội dung] Vạn sự khởi đầu nan. Chuỗi nhiệm vụ Trưởng thành sẽ giúp đỡ các nhân vật cấp thấp vượt qua những khó khăn đầu tiên. Chuỗi nhiệm vụ giành cho những nhân vật từ cấp độ 1 đến 40 và có thể nhận tại NPC Sứ giả lễ vật.

[Phần thưởng] Khi hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ bạn sẽ nhận được:

Sách giám định *10, Sách dich chuyển *10, Thẻ mở rộng túi đồ *2, Linh hồn thạch *3, Lục bảo thạch cấp 5 *5, Hồng bảo thạch cấp 5 *5, Hoàng bảo thạch cấp 5 *5, Miễn chiến bài *2, Kinh nghiệm thạch hiệu quả cao *2, Tuần bảo thạch hiệu quả cao *2, Thủ hộ thạch *1, 19 vàng.

Chiến thần - Bom tấn game di động